Filippafondens fundats


1) Den selvejende fond: "Filippafonden" er hjemmehørende i Hundstrup.
2) Fondens formål er at forvalte provenuet efter salg af "Villa Filippa"
3) Fondens navn er "Filippafonden"
4) Fondens midler anbringes på en prohiberet konto overvåget af Fyens Stift,
som også står for revisionen i henhold til nedenstående punkter.
5) Bestyrelsen består af følgende medlemmer: sognepræsten, et medlem valgt
af og blandt Hundstrup Menighedsråd, en repræsentant for Vester Skerninge Skole,
fra Vester Skerninge Friskole eller
evt. den fælles skole/ungdomsvejleder, samt børnesundhedsplejersken.
6) Afkastet af købesummen kan søges/gives til
a)sognets julehjælp
b) enlige eller trængende forældre i Hundstrup
c) støtte til uddannelse for børn og unge i/fra Hundstrup
d) støtte til arrangementer for børn og unge i Hundstrup<
e) eventuelt overskydende midler kan indgå i fonden eller
anvendes til Hundstrup Kirkes forskønnelse
f) fonden kan dække ekstraudgifter i forbindelse med Filippas gravsted
7) Der kan hvert år uddeles renter plus op til 5 % af fondens hovedstol


Hent Pdf-fil til udskrivning